Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.

La aerotèrmia és la utilització de l’energia que hi ha a l’aire. L’aire que ens envolta representa una massa tèrmica i un elevat potencial energètic ja que és possible obtenir les calories d’aquest aire i gràcies a una bomba de calor aire-aire o bé aire-aigua calentar amb un rendiment important una estància, una construcció, ...

El 70 % del calor generat per un sistema aerotèrmic prové d’una font d’energia renovable i totalment gratuïta, l’aire que ens envolta. Les bombes de calor Aire-Aigua són una resposta tecnològicament avançada als problemes actuals i futurs relacionats amb els sistemes de calefacció convencionals: l’augment dels preus de l’energia i el seu impacte mediambiental.

La energia aerotèrmica ha estat reconeguda per la Unió Europea com a Energia Renovable.

Components del sistema:

1. La bomba de calor aerotèrmica

La bomba de calor és una màquina que basant-se en el Cicle de Carnot, realitzat per un gas, absorbeix calor d'una font, en aquest cas l’aire de l’ambient exterior de la vivenda, per lliurar-la a una altra que està a una temperatura superior. Les bombes de calor són molt populars des de fa anys, utilitzades en tots els frigorífics, en la major part dels aires condicionats i últimament en els climatitzadors de tipus domèstic.

A la mateixa vegada la bomba de calor aerotèrmica està composada per dos equips:

a) Unitat exterior: és la unitat que incorpora el compresor i el bescanviador de calor amb l’aire de l’ambient exterior ( foto )
b) Unitat interior: és l’equip que instal.lem a l’interior de la vivenda i que incorpora els dipòsits per aigua calenta sanitària, aigua de consum al sistema de calefacció i tot el sistema de regulació i de control de l’equip.

2. El sistema d’intercanvi amb la vivenda

Aquest sistema, per realitzar l'intercanvi de calor, fa circular un cabal d'aigua per la superfície de l'habitatge. L'aigua es sol refredar fins a 8 graus a l'estiu i s'escalfa a 45 graus a l'hivern, d'aquesta forma aconseguim la climatització de l'habitatge. El sistema aerotèrmic permet escollir qualsevol intercanvi amb l' habitatge, és a dir: convectors hidràulics d'aire (fan-coils), terra o paret radiant o radiadors de baixa temperatura.