Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.


Una part important de l'energia que prové del Sol i arriba a la Terra, és absorbida per l'escorça terrestre en forma de calor. La gran massa de la Terra fa que la temperatura del subsòl, a partir d'uns 2 metres de profunditat, es mantingui pràcticament constant durant tot l'any.

Podem considerar el subsòl a petites profunditats com a font de calor (energia), totalment renovable i inesgotable. Mitjançant un sistema de captació adequat i una bomba de calor geotèrmica, s'aconsegueix transferir calor o fred d'aquesta  per ser utilitzada en la calefacció /refrigeració  i/o l'aigua calenta sanitària..

Aquest sistema de climatització és altament ecològic ja que no hi ha cap combustió i no es genera CO2.

1. Sistema d'intercanvi:

És la part del sistema que s'encarrega de realitzar l'intercanvi tèrmic amb el subsòl, es pot realitzar de diferents formes, entre les quals es troben:

Circuits horitzontals: la canonada de captació està enterrada en sentit horitzontal, a una profunditat d'uns dos metres.
Circuits verticals: En aquest sistema la canonada de captació està enterrada en sentit vertical, amb forma de U o doble U.2. La bomba de calor geotèrmica:

La bomba de calor és una màquina que basant-se en el Cicle de Carnot, realitzat per un gas, absorbeix calor d'una font per lliurar-la a una altra que està a una temperatura superior. Les bombes de calor són molt populars des de fa anys, utilitzades en tots els frigorífics, en la major part dels aires condicionats i últimament en els climatitzadors de tipus domèstic.3. Sistema d'intercanvi amb la vivenda:

Aquest sistema, per realitzar l'intercanvi de calor, fa circular un cabal d'aigua per la superfície de l'habitatge. L'aigua es sol refredar fins a 15 graus a l'estiu i s'escalfa a 45 graus a l'hivern, d'aquesta forma aconseguim la climatització de l'habitatge. El sistema geotèrmic permet escollir qualsevol intercanvi amb l' habitatge, és a dir: convectors hidràulics d'aire (fan-coils), terra o paret radiant o radiadors.


Badia Energies
és instal.lador / col.laborador de Tellus. El treball conjunt de les dos empreses garanteix que les instal.lacions que es realitzen siguin altament eficients i s'obtingui un funcionament òptim dels sistemes. A més ens permet oferir un servei tècnic ràpid i eficient.

Instal·lador oficial de:

Vols saber-ne més sobre els sistemes de climatització geotèrmics?

Consultas les preguntes freqüents