Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.

Electricitat i Fontaneria

Realitzem tot tipus d'instal.lacions elèctriques per a vivenda de nova construcció i reforma en tots els ambits, tals com:


Instal.lacio electrica basica
Porters automatics i videoporters
Telefonia
Televisió i satel.lit
Sistemes de seguretat
Domotica,
...

Instal.lacions industrials de qualsevol tipus:

Ellumenats
Disseny i muntatge de quadres electrics
Automatització de processos
Controls i enmagatzematge de dades ( SCADA )
Fontaneria
Instal.lacions per a qualsevol tipus de fluid emprant els diferents tipus de canonades: acer, coure, polietilè, ...
Muntatge de sales de bombes d'elevació de presió, extinció d'incendis.
Disseny i muntatge de piscines.

Calefacció

Disseny i muntatge de sistemes de calefacció:

Radiadors,
Terra tèrmic
Fancoils
Aires acondicionats
Llars de foc
Xemeneies i conductes
Instal.lacions d'aprofitament d'energia geotèrmica

Totes aquestes instal.lacions les realitzem en ambit domèstic i industrial emprant qualsevol tipus de combustibe (gas, gas-oil, carbó, energia elèctrica).

Gas

Realitzem instal.lacions amb qualsevol tipus de gas ( buta, propa, natural ) en ambit domèstic: cuines, calderes, emisors de calor ; com en ambit industrial: sales de maquines, sales de calderes, forns de cocció, ...

Som empresa col.laboradora de Gas Natural i de Repsol Butano