Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.

Geotèrmia a Vall de Núria

Instal.lació de geotèrmia al Complexe de Vall de Núria

16/05/2021

Durant el mes de Maig de 2021 s'han finalitzat els treballs d'ampliació de la instal.lació de Geotèrmia per a climatització i aigua calenta sanitària del complexe de Vall de Núria.

Els treballs executats han consistit en instal.lar un col.lector geotèrmic per a 240 kw tèrmics, connectat a la sala de bombes de l'edifici de Sant Josep, que ja s'abasteix amb geotèrmia des del 2011, la instal.lació d'una nova bomba de calor geotèrmica de 60 kw i s'ha realitzat la xarxa de distribució que interconnecta tot l'edifici, també s'està executant un cap de captació geotèrmica, composat per 36 perforacions de 100 metres de profunditat. Per al control de tot el sistema s'ha instal.lat un sistema SCADA que permet gestionar tota la instal.lació així com poder monitoritzar el consum i demanda de cadascuna de les zones del complex.

Amb aquest projecte, Vall de Núria vol assolir el lideratge en el posicionament de polítiques ambientals i aconseguir l'objectiu de zero emissions en tot el complex, fent una clara aposta per les energies renovables en els propers anys.

L'us d'energia geotèrmica implica un 70% d'estalvi energètic respecte a l'us de Gasoil, conseguint també un alt rendiment del sistema energètic: Per cada 1 kw elèctric que es gasta per la utilització de la bomba de calor geotèrmica es generen com a mínim 3.8 kw tèrmics. L'edifici de Sant Josep de Vall de Núria ha reduït des de 2011 un 70 % el cost de calefacció i un 71% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com l'emissió a l'atmosfera de 87.000 kgs anuals de CO2. L'ojectiu actual és donar continuitat al model implantat i ampliar l'abastiment d'energia fins als 840 Kw en diferents fases per tal de cobrir tota la necessitat de calefacció i aigua calenta sanitària del complex eliminant completament el Gasoil.