Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.

Solar Fotovoltaica Aïllada

04/03/2016

Hem finalitzat l'execució d'aquest projecte d'energia solar fotovoltaica aïllada per a una granja del sector porcí. Està composta per conjunt de captadors solars, inversors trifàssics i sistema d'enmagatzematge amb bateries de plom-àcid. Com a sistema d'emergència disposa d'un generador diesel automàtic per a què no falti mai energia a la instal.lació.