Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.


L'energia solar fotovoltaica consisteix en la conversió de la radiació solar en electricitat. Aquesta tecnologia d'aprofitament de l'energia solar té un camp d'aplicació molt ampli: des de la utilització en productes de consum, com ara rellotges i calculadores, fins a l'electrificació d'habitatges aïllats, petites comunitats de veïns, tot passant per les senyalitzacions terrestres i marítimes, les comunicacions o l'enllumenat públic.

La transformació directa de l'energia solar en electricitat mitjançant la conversió fotovoltaica presenta avantatges clars, atesa la seva senzillesa, modularitat, fiabilitat, ... Altres avantatges de l'ús de sistemes solars fotovoltaics estan relacionats amb l'elevada qualitat energètica de l'electricitat produïda i l'absència d'impacte mediambiental i de sorolls en els processos energètics.

Un sistema de subministrament elèctric autònom basat en la transformació fotovoltaica de l'energia solar està format pels equips necessaris per tal de produir, regular, acumular i transformar i, de vegades, quantificar l'energia elèctrica.

Els seus components essencials són: plaques fotovoltaiques, suports de les plaques, regulador, bateries, ondulador, sistemes de protecció i comptadors.

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa poden prescindir d'alguns d'aquests components, ja que no cal regular la càrrega ni emmagatzemar l'electricitat.

Aplicacions de les instal.lacions fotovoltaiques:

Aparells de consum.

Es tracta de petits sistemes fotovoltaics des d'uns pocs miliwatts, fins a 10 W, habitualment integrats en els mateixos aparells que han d'alimentar en electricitat, bé directament (calculadores) o bé carregant piles o bateries (llanternes). Existeix una gran quantitat d'aplicacions, només limitada per la imaginació dels fabricants.

Sistemes autònoms residencials.

Per la seva elevada competitivitat amb els sistemes tradicionals d'electrificació de llocs allunyats de la xarxa elèctrica de distribució, els sistemes fotovoltaics estan àmpliament utilitzats per cobrir les necessitats d'habitatges, petites poblacions, explotacions agropecuàries, centres de turisme rural, refugis d'alta muntanya, bombejaments d'aigua aïllats, etc., situats en zones aïllades, muntanyoses, illes, etc.

Aquests sistemes poden anar des de sistemes d'una sola placa fotovoltaica (50 Wp, per exemple), fins a diversos kWp.

Sistemes autònoms professionals.

Són tots aquells sistemes situats en zones allunyades de la xarxa elèctrica, destinats a garantir serveis comunitaris: telecomunicacions (repetidors, enllaços telefònics...), bombejament d'aigua municipal, senyalització (marina, autopistes...), alarmes, sistemes de detecció remota, protecció catòdica, etc.

Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica.

Són sistemes que no disposen d'aparells d'emmagatzematge d'energia, sinó que envien l'electricitat generada a la xarxa elèctrica. Aquests sistemes actuen com a veritables centrals elèctriques, bé descentralitzada (conjunt de petites instal·lacions -de pocs kWp- escampades per tot un territori), bé centralitzades (grans centrals de centenars de kWp o MWp de potència).

Entre aquests dos extrems se situen els edificis que integren façanes i sostres fotovoltaics en la seva estructura, i que assoleixen potències d'algunes desenes de kWp.

Si esteu interessats en realitzar un projecte solar, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari per tal que us puguem realitzar un estudi personalitzat